Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL, Helsingfors

Hush Light Round

Vi levererade och installerade Hush Light Round Akustiska Paneler i
Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL i Helsingfors.
På några av panelerna var tryckt texten JHL och logon.