AALTO-YLIOPISTO

Hush Light Hexagon

Aalto-yliopisto otti käyttöön TK-Teamin pilaritaulut opetustiloissaan tilankäytön tehostamiseksi ja opiskelijalähtöisyyden edistämiseksi. Pilaritaulujen merkittävin hyöty on niiden selkeä kirjoituspinta, jonka korkeutta voidaan säätää, joka varmistaa että jokainen opiskelija näkee opetuksen selvästi. 

Erikoiskokoisten kirjoitustaulujen käyttö on keskeistä tilan tehokkaassa hyödyntämisessä, mikä mahdollistaa laajan kirjoituspinta-alan. Pilaritaulujen takapuolella oleva heijastuspinta tuo lisäarvoa mahdollistamalla sekä kirjoitus- että heijastuspinta on samalla seinällä.

Aalto-yliopiston pilaritauluihin valittiin sekä teräsemali- että liitupinnat, joka tukee eri opetusmenetelmiä ja -tyylejä, rikastuttaen myös opetusta.

 

Reference images